En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 1985

Foreningen tilbyder

  • Medlemskab for 150 kr/år
  • Husstandsmedlemmer 100 kr/år
  • Årsskrift og halvårsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

 
Oktober måneds besøg: 69
 
Læs gerne Ebbas referat og se Hennings fugleliste fra turen til Møn søndag den 12. november ovre til højre.

Se gerne nogle af de ældre billeder under det nyoprettede "Billedarkiv" (klik på "Billeder", så rulles vinduet ned).

Se gerne rapporten fra dette års forårstur til Östergötland under 'Turrapporter'.

Jørgen vil gerne gøre opmærksom på en app ved navn Natur Tjek, hvor man kan melde sig som registrator af sete arter i naturen. I kan Google 'Natur Tjek' og læse meget mere om den, hvis det har jeres interesse.

Se Jonnas nye billeder ved at klikke på nedenstående link (allersidst her på siden). 

 

"Fra naturens verden":

Lagt ind den 15. november

Følgende stod at læse i Weekendavisen fra den 10. november 2017:

Endnu en menneskeabe

For første gang i små 100 år er der føjet en ny art til rækken af store menneskeaber. Der er tale om en tredje art af orangutanger, der lever på Sumatra sammen med den i forvejen anerkendte sumatra-orangutang. De to artsfæller lever imidlertid isoleret fra hinanden, og alverdens biologer har længe spekuleret i muligheden for, at den indonesiske ø huser to forskellige arter. De afgørende beviser har imidlertid manglet.

I 2013 kom et internationalt hold af antropologer og biologer anført af Universität Zürich i Schweiz så langt om længe i besiddelse af en rygende pistol: Det hidtil første kranium fra en af de famøse orangutanger – komplet med kæbe, tænder og det hele. Efterfølgende sammenligninger med en lang række kranier fra de to øvrige arter af orangutanger – den førnævnte sumatra-orangutang samt borneo-orangutangen – afslører markante forskelle på både kranie- og tandstørrelse de tre arter imellem.

Desuden har forskerne foretaget omfattende genomanalyser af såvel den nye art som de to andre. Undersøgelserne afslører, at den nye art løsrev sig fra de to øvrige for godt 3,3 millioner år siden. Den nyklassificerede art er døbt tapanuli-orangutang, Pongo tapanuliensis, efter området på det nordlige sumatra, hvor den holder til.

Desværre er den nyopdagede art særdeles truet. Med en samlet population på blot 800 individer er tapanuli den mest udsatte af de store menneskeaber.

Med tilføjelsen tæller familien nu i alt otte arter. Udover mennesket er der tale om chimpanse, bonobo, østlig og vestlig gorilla samt de tre orangutangarter Borneo, Sumatra og nu også Tapanuli.

Current Biology, 2. november

 

 

Jeg kan anbefale at besøge Jonnas hjemmeside med mange flotte billeder. Således gør du:
 
 
Læs også følgende:
 
 
Kære Natur-øst

Se min hjemmeside:
favoritbilleder.123hjemmeside.dk


PS. Du må meget gerne skrive en kommentar på min side, når du har været på besøg.

Jonna Nielsen

Referater

Referat af fugleturen til Møn
den 12. november
 
Vi var 23 fugleglade mennesker, der mødtes ved den gamle sukkerfabriks bassiner lidt uden for Stege. Vejret var efter årstiden fint, koldt, men med lidt solskin, da vi startede.
    Bassinerne var fyldt med mest troldænder, men der var også blandt dem bjergand og knarand. Herefter spredte flokken sig, nogle gik rundt om bassinerne og fik bl.a. set skægmejse, andre gik ud til havet, hvor man bl.a. så stor og toppet skallesluger, pibeænder og lille lappedykker. Andre slog sig ned ved bænkene med en kop kaffe og stadig med god udsigt til ænderne. Der fløj også en flok canadagæs forbi.
    Herefter gik turen til Gåsesøen på Ulvshale - ikke det store at se på rent fuglemæssigt, men turen ud til fugletårnet vakte stor begejstring - det er et meget smukt område med sumpe og store træer og en bro anlagt, så man kan gå i “det våde”.
    Vi spiste frokost ved shelterne ved Hyldevang, hvor der var fin udsigt over engene. Vi blev modtaget af en blå kærhøg. Der blev også observeret hjejler, en enkelt storspove og bramgæs.
    Efter frokosten tilbragte vi ca. 11/2 time i fugletårnet ved Nyord Enge. Det første vi så var havørn og en enkelt vandrefalk. Desuden spidsænder, knortegæs, bramgæs, krikænder og hjejler.
    Alt i alt blev der noteret 50 arter – ikke dårligt på sådan en kold novemberdag.
    Vi sluttede af med kaffe og kage på Noorbohandelen på Nyord, et rigtigt hyggeligt sted med salg af mange slags olier, sennep, rom og whisky.
 
Ebba   
 
Hennings fugleliste:

Lille lappedykker, skarv, fiskehejre, knopsvane, sædgås, blisgås, grågås, canadagås, bramgås. Knortegås, pibeand, knarand, krikand, gråand, spidsand, hun, skeand, troldand, bjergand, hvinand, Toppet skallesluger, stor skallesluger, havørn, blå kærhøg, spurvehøg, musvåge, vandrefalk, fasan, blishøne, hjejle, vibe, alm. ryle, storspove, stormmåge, sølvmåge, svartbag, ringdue, tyrkerdue, sanglærke, engpiber, silkehale (på vej mod Møn), solsort, skægmejse, sumpmejse, blåmejse, husskade, allike, råge, gråkrage, ravn, stillits og gråsisken.   
Foreningen Natur-Øst