En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 1985

Foreningen tilbyder

  • Medlemskab for 150 kr/år
  • Husstandsmedlemmer 100 kr/år
  • Årsskrift og halvårsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

August måneds besøg: 79
 
Vi skrev for nylig om et foredrag af De Blå Baretter i Borup Kulturhus torsdag den 28. september. Tilsyneladende er foredraget aflyst, for der er ingen annoncering af dette nogen steder.

ÆNDRING AF TUR: Allerede nu er den nye tur søndag den 22. oktober på plads. Det bliver en familietur til Vestskoven, men alle er selvfølgelig velkommen, ikke bare familier. Se venligst foromtalen under 'program':

Desværre må vi ikke færdes i Hesede skov i efteråret pga. jagt, så nu har jeg flyttet familieturen til Vestskoven, der netop i år kan fejre 50 års fødselsdag. Heldigvis vil Poul Evald Hansen også tage med os derhen, så vi kan få sat navn på planter, svampe og hvad der nu dukker op.....

Læs videre under 'PROGRAM'. Hvis I  kender nogen, der har planer om at deltage, er I velkommen til allerede nu at gøre opmærksom på ændringen. På forhånd tak.

Læs gerne Klaus' referat fra turen til Halsskov Overdrev og Korsør Nor ovre til højre

Se gerne nogle af de ældre billeder under det nyoprettede "Billedarkiv" (klik på "Billeder", så rulles vinduet ned).

Se gerne rapporten fra dette års forårstur til Östergötland under 'Turrapporter'.

Jørgen vil gerne gøre opmærksom på en app ved navn Natur Tjek, hvor man kan melde sig som registrator af sete arter i naturen. I kan Google 'Natur Tjek' og læse meget mere om den, hvis det har jeres interesse.

Se Jonnas nye billeder ved at klikke på nedenstående link (allersidst her på siden). 

 

"Fra naturens verden":

Lagt ind den 12. september

Følgende stod at læse i Weekendavisen fra den 8. september 2017:

Forvirrede kaskelotter

I begyndelsen af januar sidste år valgte en flok kaskelothvaler at forlade deres normale vandringsrute i Norskehavet og svømme ind i Nordsøen. Det blev en katastrofal beslutning, og i løbet af en måned strandede 29 af hvalerne i det lave vand langs Nordsøens sydlige kyster, heraf 16 i Tyskland.

    Hvalerne tiltrak sig stor opmærksomhed og også en jagt på en forklaring på, hvorfor de var faret vild. En gruppe aktivister var hurtige til at spraymale ”man’s fault” på nogle af hvalerne, og den teori fik opbakning af tyske eksperter, der fandt mange plastikrester i maven på hvalerne. Engelske eksperter påpegede dog, at der ikke var specielt meget plastik i de hvaler, der var strandet i England, og at 25 års undersøgelser havde vist, at plastik var en højest usædvanlig dødsårsag.

    Nu er et hold af tyske og norske geofysikere kommet med et andet bud på en forklaring, hvor de peger på den mulighed, at hvalerne i lighed med fugle og bier bruger Jordens magnetfelt til at orientere sig. Lige netop i perioden op til den 1. januar 2016, blev Jorden ramt af to kraftige solstorme, som begge i et døgns tid flyttede magnetfelterne med op til 460 kilometer i Norskehavet. Forskergruppen mener, at hvalerne normalt ser en magnetisk anomali i området mellem Norge og Skotland, der ser ud som en bjergkæde, og som forhindrer hvalerne i at svømme ind i Nordsøen. Men solstormen slukkede så at sige for den magnetiske barriere, hvorefter de forvirrede hvaler svømmede igennem.

    Marinbiologen Abbo van Neer fra Universitetet i Hannover, der deltog i undersøgelsen af de strandede hvaler, er dog ikke overbevist, og han får opbakning af astrofysikeren Antti Pulkkinen, der leder et nyt NASA-projekt om solstormes påvirkning af havpattedyr. Ifølge Pulkkinen er strandingerne et kompliceret fænomen, hvor der næppe er en enkelt afgørende faktor. Status er derfor, at ikke blot hvalerne, men også forskerne er forvirrede.

BBC, 2. april og 2016 og 5. september 2017. International Journal of Astrobiology, 15. august 2017.

 

Jeg kan anbefale at besøge Jonnas hjemmeside med mange flotte billeder. Således gør du:
 
 
Læs også følgende:
 
 
Kære Natur-øst

Se min hjemmeside:
favoritbilleder.123hjemmeside.dk


PS. Du må meget gerne skrive en kommentar på min side, når du har været på besøg.

Jonna Nielsen

Referater

Referat af turen til Halsskov den 3. september
 
 Helt igennem en sommerlig tur med 12 deltagere i flotte landskaber med skønne udsigter og fornøjelige oplevelser.

    Adstadigt vandrede vi igennem Halsskov Overdrev langs strand og enge til Lejodde og Lejsø. Undervejs kiggede vi på floraen og drak en dejlig kop kaffe på kanten mellem eng og strand. Af arter kan nævnes Hejrenæb, Strandkål og Strandmandstro. Ved Lejsø tog vi ophold med frokost og fik set 14 arter af brok- og vadefugle; hjejle i en større flok, en strandhjejle, islandske ryler (en i sommerdragt), to sandløbere, brushaner, lille kobbersneppe og en sortklire. Ellers så vi canadagæs, spidsand og to rørhøge. Af sommerfugle kan nævnes et stort antal trækkende admiraler og lille ildfugl.

    Eftermiddagen brugte vi kulturelt og afslappende på Trelleborg, som er anlagt mellem Vårby Å og Tude Å. Over området så nogle en hvepsevåge; sandsynligvis på træk sydpå. Termometeret i bilen viste 25 grader, så der var brug for is; måske årets sidste. Adgang til vikingeborgen og udstillingen var gratis.

    Slutteligt en stor tak til deltagerne for en rigtig dejlig søndag. Jeg håber, at vi igen ses på tur til Nordfalster den 24. september.

    Klaus
                                       
Foreningen Natur-Øst