Om Natur-Øst / Generalforsamlingens mødereferat 2017

Generalforsamlingens mødereferat 2017

 

Referat af generalforsamling

12. februar 2017

 

Mødet fandt sted på Borup Aktivitetshus. Der var 24 deltagere.

 

1. Valg af dirigent
 
Einar Bacher blev valgt.
 
2. Årsberetning ved formanden
 
Årets arrangementer blev gennemgået af Klaus efter Kenneths tekst. Natur-Øst har haft 13 arrangementer, hvoraf det ene blev aflyst pga. for få tilmeldte (et foredrag om Atlas III projekt). Et andet arrangement, en tur til Sydvestsjælland mellem Karrebæk Fjord og Skælskør, søndag den 6. marts blev flyttet til den 10. marts pga. meget dårligt vejr.  Se i øvrigt årsskrift. 
 
Årsberetningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab og budget ved kasseren
 
Regnskab og budget blev gennemgået af vores kasserer, Per Hermansen.
 
Vi er nu kun 65 medlemmer, og Ebba slog et slag for, at vi skulle prøve at kapre nye medlemmer. Per mente, at nogle var faldet fra, fordi der ikke var indlagt girokort i årsskriftet, det sker herefter. Han havde ringet rundt og forhørt sig, og det havde da også givet 10 ikke frafaldne medlemmer.
 
Regnskab og budget blev vedtaget. 
    
4. Kontingentfastsættelse
 
Uændret. 150 kr. for voksne og 100 kr. for husstandsmedlemmer og juniorer. 
 
5. Indkomne forslag
 
Ingen. 
 
6. Valg til bestyrelsen
 
Ebba og Karen Margrethe blev genvalgt. Jørgen ønskede ikke genvalg. Otto Knaack blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
 
De to revisorer blev genvalgt. 
 
Valg af formand
 
Klaus gjorde rede for de begrænsninger, som Kenneths sygdom afstedkom.                                                                                                                                                                                                                                                                 Da Alle i bestyrelsen bakker op om Kenneth som formand, blev han genvalgt med bravur. 
 
7. Eventuelt
 
Rose var skuffet over, at man havde aflyst foredraget om Atlas projektet. Hun spurgte om grunden, og for regler omk. aflysning. Grunden var, at kun 9 deltagere havde meldt sig, og at man ikke ønskede, at en foredragsholder skulle bruge en aften, når der ikke var større opbakning. Desuden skulle han også betales, så økonomien spillede også ind.
 
Per nævnte, at hvis man ønskede at udtræde af foreningen, ville han gerne have direkte besked, enten via telefon eller mail.
 
På vores hjemmeside sættes der billeder op. Rose synes, det er en skam, at de forsvinder med tiden. Kunne man gøre noget, så vi kan beholde dem? Annie foreslog, at vi fik en større hjemmeside. Ebba synes, vi skal på Facebook. Der vil der være flere, der finder os. Vi tager det op på bestyrelsesmødet i marts, om ikke før!
 
Svend-Erik havde en hilsen med til os fra Elly og Jens Christian Gejl. De var forhindrede i at deltage.
 
I vores lille konkurrence i årsskriftet var der desværre ikke stor deltagelse. Én, og det var Randi. Hun modtog tre flasker rødvin. Kenneth sagde, at der ikke blev flere lignende konkurrencer i fremtiden.
 
Karen Margrethe Høeg

 

 

Foreningen Natur-Øst