Program / Botanisk kursus

Botanisk kursus

Onsdag den 30. maj
Botanisk kursus


Få lidt styr på planterne!
Har du følt, at det er svært at holde styr på alle de mange planter, vi går og ser på, så får du nu chancen for at få et “skelet”, som du kan hægte din viden op på.
Jon Feilberg vil gennemgå et begrænset antal plantefamilier, deres karakteristika og hvor i systemet, de fleste planter befinder sig.
Jon har lige lavet en hjemmeside med alle sine fotos af planter gennem tiderne delt op i hhv. blomsterfarver og plantefamilier. Den vil blive anvendt, men prøv selv at se her:


http://foto.dennyenordiskeflora.dk/#!home

Kurset lægger op til besøget i Kværkeby Fuglereservat den 3. juni, hvor der er mulighed for at se nogle af planterne.

Mødetid- og sted: Kl. 18.30 - ca. 20.00 på Køge Bibliotek, Kirkestræde 18, 4600 Køge
Medbring: iPad eller mobil, der kan gå på nettet, evt. kaffe.
Tilmelding: Senest mandag den 28. maj til Karen Margrethe eller Ebba
Arrangementet tilbydes også andre end Natur-Øst medlemmer.
Kursusholder: Jon
Arrangører: Karen Margrethe og Ebba


Foreningen Natur-Øst