Program / Generalforsamling og småtur

Generalforsamling og småtur


Søndag den 18. februar
Generalforsamling og småtur (Høed Skov)

Tilbud: Inden generalforsamlingen går vi en frisk tur i Høed Skov omkring Rosholm. Turen er en del af Rosengårdstien. Terrænet er delvist kuperet ad gode skovveje. Turen har en distance på ca. 5 km og tager ca. 1½ time, så vi tids nok kan nå frokosten og generalforsamlingen i Borup.

Mødetid og -sted: Kl. 10.00 på Bjergvej ved shelter og pumpehus. Adressen er Bjergvej 108B, 4100 Ringsted.
Medbring: Godt humør og en kikkert. Fornuftig påklædning og vandresko; husk at der kan være fugtigt i skoven.
Tilmelding: Ingen tilmelding til småturen, kun til selve generalforsamlingen (se nedenfor).
Turleder: Klaus.

Selve generalforsamlingen afholdes i Borup Aktivitetshus, Møllevej 11, Borup, hvor vi jo har været de sidste par gange, bl.a. til julehyggeaften og til vores jubilæumsfest. Selve generalforsamlingen begynder kl. 13.00, men spisningen med egen mad og drikke begynder her kl. 12.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning ved formanden.
3. Regnskab og budget ved kassereren.
4. Kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

På valg er Per Hermansen og Klaus Homøe. Egentlig skulle Svend-Erik også have været på valg, men Svend-Erik har efter 26 års tro tjeneste truffet den beslutning at træde ud af bestyrelsen. Desuden har Otto pga. private årsager valgt at træde ud af bestyrelsen efter 1 år. Vi skal altså vælge to nye medlemmer til bestyrelsen, det ene for 2 år og det andet for foreløbigt 1 år; alle kan stille op og lade sig vælge, men for at komme den situation i forkøbet, at ingen melder sig, har bestyrelsen på forhånd spurgt sig for. Det skal dog understreges, at evt. emner ikke automatisk kan være sikker på en plads i bestyrelsen, men skal vælges af generalforsamlingen. Som revisor er Arne Levinsen på valg. Per, Klaus og Arne modtager genvalg. Man kan vælge både at deltage i småturen og generalforsamlingen eller generalforsamlingen alene.

Mødetid/- sted: Kl. 10.00 (se ovenfor hvor), hvis man ønsker at deltage i småturen, ellers kl. 12 til spisning og kl. 13.00 til selve generalforsamlingen.
Medbring: Kikkert og fornuftig påklædning og fodtøj til småturen
(se ovenfor) samt mad og drikke til spisningen. Vi laver kaffe og serverer kage,
Tilmelding: Ikke nødvendig til småturen, kun til generalforsamlingen
senest torsdag den 15. februar til Karen Margrethe eller Svend-Erik.
Foreningen Natur-Øst