Program / Hasskov Overdrev og Korsør Nor

Hasskov Overdrev og Korsør Nor

Søndag den 3. september
 
Det naturgenoprettede område Halsskov Overdrev indbefatter også områderne Lejodde/Lejsø, beliggende tæt ved Storebælt. Med udgangspunkt ved feriecenteret nordøst for Storebæltsbroen går vi ad anlagte stier ud i det åbne landskab med enge og nys anlagte søer. Dér vil vi kunne observere eng- og vadefugle, insekter og sommerfugle, krybdyr og padder og en rig overdrevsflora. Vi kommer til at gå maks. 5 km i et roligt tempo for de fleste. Om eftermiddagen finder vi gode opholdssteder omkring Korsør Nor ved bl.a. Tårnborg borgruin og Halseby Sø. På dagen vil vi også se efter trækkende rovfugle. Toiletter, borde og bænke findes flere steder.

Mødetid og -sted:    Kl. 8.30 ved afkørsel Lellinge med hjemkomst ca. kl. 16.30. Mulighed for opsamling ved Borup og Ringsted. Fordeling i biler og udlevering af kort og rutebeskrivelse.

Medbring:                 Godt humør, mad og drikke til hele dagen samt naturudrustning som kikkert, teleskop og lup. Fornuftig påklædning og de bedste vandresko.

Pris:                           Benzinpenge til chaufførerne. Turen er på ca. 160 km.

Tilmelding:               Senest torsdag den 31. august til Svend-Erik eller Klaus.

Turledere:                Per og Klaus
Foreningen Natur-Øst