Program / Kværkeby fuglereservat

Kværkeby fuglereservat

Søndag den 3. juni
Kværkeby Fuglereservat


Jon Feilberg vil vise os rundt i Kværkeby Fuglereservat.
Reservatet består af godt 9 hk sø- og moseområde samt en grusgrav.
Her er set 151 fuglearter, hvoraf 64 har ynglet. Derudover er der registreret 25 arter pattedyr (inkl. Homo sapiens – der er også fundet kranier fra jernalderen), 7 arter padder, 3 arter krybdyr og 14 arter fisk. I alt 200 arter med rygrad. Men denne dag er det planterne, det drejer sig om. Og dem har Jon fundet 261 arter af, naturligvis hovedsageligt bundet til biotoper med mose og ferskvand. Vi vil få nogle af de planter, der blev gennemgået onsdagen før på Køge Bibliotek, at se. Ruten er på 2 km ad let vej.Mødetid- og sted: Kl. 10.00 - ca. 14.00. Bjergvej 77 mellem Kværkeby og Vigersted, 4100 Ringsted.
Medbring: Mad og drikke. Der er ikke drikbart vand i reservatet. Gerne mobil, der kan gå på nettet, hvis du har en sådan.
Pris: 50 kr.
Tilmelding: Senest fredag den 1. juni til Karen Margrethe eller Ebba
Turledere: Jon Feilberg, Karen Margrethe og Ebba


Foreningen Natur-Øst