En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 1985
 
 
 
CVR-nummer:41855738

Foreningen tilbyder

  • Pris for medlemskab:
  • Kr. 100/år pr. person og kr 200/år for en husstand
  • Årsskrift og årsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for Natur-Øst


Bestyrelsen i Natur Øst, har på de sidste to ordinære generalforsamlinger forgæves forsøgt at få nye bestyrelsesmedlemmer til at drive Natur-Øst. Da flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ønsker at stoppe, ser vi ingen anden mulighed end at foreslå at opløse foreningen.

For at foreningen kan opløses kræver Natur Øst vedtægterne, at forslaget skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.

Vi indkalder derfor til 2 ekstraordinære generalforsamlinger på følgende datoer:

20. april 2023 Kl 19.00 i Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup
14. august 2023 Kl 19.00 i Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup

med følgende dagsorden:

Bestyrelsen foreslår ophør af foreningen pr. 31. december 2023.

Stemmeberettigede er: Alle fremmødte, der har betalt kontingent senest 1. marts 2023.

(Foreningen modtager ikke kontingent fra evt. nye medlemmer efter 1. marts 2023)

Vi fuldfører det planlagte program for 2023 - bestyrelsen vil på 2. generalforsamling den 14. august, fremlægge et forslag til anvendelse af formuen.

Opnår man ikke det fornødne flertal på disse 2 generalforsamlinger, må nejsigerne stille med en ny bestyrelse senest på generalforsamlingen den 14. august. Denne evt. nye bestyrelse skal så tage over fra og med 1. januar 2024.
Såfremt det vælges at nedlægge foreningen, vil den nuværende bestyrelse fungere indtil 31. December 2023.


De venligste hilsener fra Bestyrelsen i Natur Øst

Per Hermansen - Karen Margrethe Høeg - Klaus Homøe - Ebba Larsen


 
 
 
Program for 2023
Dato Emne Tilmelding
12. januar  Foredrag om Fuglemekka i Horns Herred  8. januar
12. februar Generalforsamling og småtur
 8. februar
 14. marts - dato ændret Rovfugledag
 12. marts
 2. april Tranetur til Pulken i Skåne
26. marts
30. maj - 3. Juni Nordjylland og Skagens Gren
6. - 27. marts
Mødetidspukt ændret
Ø tur til Agersø                         
7. marts -
1. august
  4. september      Borreby Mose og Stigsnæs Skov.              2. september
30. september      
Halvdagstur Nordrup Hestehave, Maglebjerg
Skov og Giesegaard
27. september 
12. december    Julehyggeaften.                               3. december
 
Program for 2023
Flot udsigt til Køge Å fra Åsen og skønne efterårsfarver
 
Sidste tur var til Køge Ås  den 12. november
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turreferater: 
 
Læs gerne turreferater ved at klikke på fanen "Turreferater", som bliver synlig, hvis der peges på "Turrapporter" foroven.  God fornøjelse med læsningen.
Foreningen Natur-Øst | Langagerhuse 17, 4600. Køge - Danmark | Tlf.: 51271520