En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 198
 
 
 
CVR-nummer:41855738

Foreningen tilbyder

  • Pris for medlemskab:
  • Kr. 150/år pr. person
  • Kr. 250/år for en husstand
  • Årsskrift og årsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

Program for 2021 og primo 2022
 
Dato Emne Tilmelding
18. jan -2022
Foredrag om fuglemekka i Hornsherred
 
26. febr - 2022
Ørnens dag
 
13. marts - 2022
Generalforsamling og småtur
 
 
6. april - 2022
Fugletur ved Bjørnebæk
 
 
15. maj - 2022 Skovtur til Gyrstinge Sø  
30. maj - 3. juni - 2022
Västergötland
 
9. juni - 2022 Eftermiddags- aftentur til Svogerslev Sø  
12-15.august
Øtur til Ærø
24. marts
3. oktober
Bøtø Nor og Gedser
29. sept
7. nov                             
Køge Nordstrand         
                        20. okt                       
6. dec
Julehyggeaften
                          22. nov
 8 - 11. Sep
 
Ekstratur til Østjylland
 15. maj

Nekrolog

19. august modtog vi den triste meddelelse, at Kenneth Darborg, tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem for Natur-Øst, stille var sovet ind omgivet af sine nærmeste.

Kære Kenneth. Vi i Natur-Øst har så meget at sige dig tak for. Både som formand og bestyrelsesmedlem har du givet os alle inspiration og gode oplevelser gennem årene, både på vore ture og rejser, men også under mere private former, hvor du bl.a. under vore kryddersnapse-sammenkomster altid var god for at recitere ”Munken och Landsknegten” på din helt egen facon og i øvrigt komme med kvikke og sjove anekdoter.

Du brændte i den grad for Natur-Øst, men havde stor almen viden og interesse for videnskab generelt og studerede et hav af artikler om emner, der optog dig. Du havde en fabelagtig hukommelse – kunne huske i detaljer, hvad du havde set eller læst for år tilbage, og vi andre blev omgående belært, hvis vi var unøjagtige eller ligefrem kom til at fremføre en fejlagtig påstand. På den anden side var du altid klar med forslag og løsninger, hvis vi kørte fast i et problem. Din vidunderlige bemærkning i den situation var gerne: ”Jeg har en god ide” – og det var det for det meste. Det er ganske umuligt her at nævne alle de ture og rejser, du har været involveret i og primus motor for, men kan i flæng nævne: Øland i 1987, Billingen (Sverige), Slesvig-Holsten, Fyn, Polen, Donaudeltaet i Rumænien i 1990’erne og Oderdalen i 2013. Du har i den grad stået for et hav af store og små ture i ind- og udland og påtaget dig lederskabet. Da dit helbred begyndte at svigte, og du ikke længere fysisk orkede at deltage i vandringerne, sørgede du for at udarbejde lister over fugle, dyr og insekter, vi kunne forvente at møde på turene og bidrog således på din egen måde til, at vi andre fik en perfekt tur. Din sans for, at alt skulle være perfekt fornægtede sig aldrig, og som du altid sagde: ”Det er ikke nok at indpakningen er flot og smuk, hvis indholdet mangler”. Dertil er kun at sige, at indholdet aldrig manglede, når du var involveret.

De senere år blev du mere og mere mærket af en arvelig sygdom, som bl.a. påvirkede din motorik og tale, men din skarpe hjerne bevarede du lige til det sidste. Du valgte at træde tilbage som formand i 2018, men fortsatte som bestyrelsesmedlem og sørgede til det sidste for, at vore tur-programmer (årsskrifter) blev udarbejdet og udsendt. Og dine tipskuponer til vore julehygge-arrangementer var geniale og altid imødeset med stor spænding. Dine dage kunne – som du selv sagde - være svære at komme igennem, men du havde alligevel overskud til at kommunikere med dine børnebørn på mail og sms, hvilket gav dig tiltrængte lyspunkter.

Vor medfølelse går til dine nærmeste, børn og børnebørn. Sidstnævnte må nu undvære gåder og andre sjove opgaver, som du var en sand mester i at finde på.


Æret være dit minde.
              
 
 
Valsgård bæk ved Bramslev Bakker
 
Sidste tur var 8-11 september til Østhimmerland
 
 
 
 
 
Inga Fischer, som har været med i Natur-Øst siden starten, og hendes veninde, Kirsten Weber Hansen, har udgivet bogen "Glimt fra naturdagbogen". Ingas optegnelser fra 1986 - 2020 fra deres fælles ture sammen med Kissers illustrationer, rim og remser danner grundlaget for denne udgivelse. En bog om nærvær, der giver lyst til at bruge naturen, og som er velegnet som hyggebog børn og voksne imellem.
Stort tillykke fra Natur Øst
Bogen kan bl.a købes på SAXO.dk
 
 
Turreferater: 
 
Læs gerne turreferater ved at klikke på fanen "Turreferater", som bliver synlig, hvis der peges på "Turrapporter" foroven.  God fornøjelse med læsningen.
Foreningen Natur-Øst