En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 1985

Foreningen tilbyder

  • Medlemskab for 150 kr/år
  • Husstandsmedlemmer 100 kr/år
  • Årsskrift og halvårsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

 
 
Juli måneds besøg: 78 
 
Vigtig information til deltagerne på Samsøturen:
 
Vores Samsø-tur er nu på plads, og I skal have forskellige oplysninger.

Som I ved, ligger turen 10. - 12. august.

Natur-Øst deltagere møder på Ølby Station, (bemærk at stedet er blevet flyttet fra Køge Station til Ølby Station) fredag klokken 6.15 præcis.

MidtNatur deltagere møder på Ringsted Station klokken fredag klokken 6.45.

Vi skal nå Samsøfærgen klokken 8.30 i Kalundborg.

Når vi skal hjem, skal vi være ved Samsø-færgen senest klokken 17.25. Den afgår 17.35.

Sejladsen tager ca. 1 time og 15 minutter. Vi forventer at være tilbage i Ringsted ved 20-tiden og i Køge ca. Kl.  20.45.

På færgen mod Samsø, kan der købes morgenmad, og på hjemturen er det muligt at købe lidt varmt mad. Tag evt. en brochure: "Færgen" på overfarten. Der kan man se, hvad der tilbydes.

Det er en god ide at have gode vandresko/støvler på, når vi vandrer, for vi skal op og ned ad bakkerne, igennem sand, store og små sten, overdrev/eng af og til uden for stisystemerne.

Turenes beskaffenhed er meget forskellig, også hvad længde angår, men vi har dog ikke planlagt ture på mere end 4 km.

Vandrestav er en god ide.

Der er der mange stole/borde arrangementer derovre, så det skulle ikke være nødvendigt at medbringe stole. Og endelig kan man naturligvis selv justere sine ture efter behov. Vil man ikke med på en vandretur, så kan man jo altid blive ved bussen.

Fredag koncentrerer vi os om den sydlige del af øen, lørdag om den nordlige del af øen og søndag om den centrale del.

Vi glæder os til at se jer og kan fortælle, at der venter os en dejlig tur.

Husk MADPAKKER.

Mange hilsner

Ebba, Karen Margrethe, John og Jon
 
Vi har udformet Natur-Østs privatlivspolitik, som EUs lovgivning af 25. maj har pålagt os. Klik på *Om Natur-Øst* og dernæst på *NØ's privatlivspolitik*.

 
Læs gerne Ebbas referat af turen i Kværkeby Fuglereservat den 3. juni ovre til højre. Se gerne 3 billeder af Karen Margrethe fra turen under "Billeder". Samt 2 af Oles.
 
Vi ønsker alle vore medlemmer en god sommer.
 

"Fra naturens verden":

Lagt ind den 8. juni

Følgende lille artikel stod at læse i Weekendavisen 1. juni 2018:

Nye arter på små øer

Biologer har længe betragtet øer som evolutionære blindgyder og en slags sidste stop på mange arters rejse væk fra deres kontinentale ophav. Det kan nemlig være svært at overleve på små øer, som sætter begrænsninger i forhold til bestandsstørrelser og tilflugtsmuligheder i tilfælde af for eksempel dårligt vejr eller mangel på mad, og det kan være endnu sværere at udvikle en ny art.

Siden 1980erne har forskerne derfor ment, at hvis der skulle udvikles et nyt pattedyr, krævede det en meget stor ø, som mindst var på størrelse med Cuba, svarende til omkring 110.000 kvadratkilometer. Det undrede den amerikanske biolog Lawrence Heaney fra Field Museum of Natural History i Chigago, der i flere år har arbejdet med at katalogisere pattedyr fra den filippinske ø Luzon. Med 105.000 kvadratkilometer er Luzon på størrelse med Cuba, og Heaney var overrasket over, at den var hjemsted for ikke mindre end 66 pattedyr, og så havde han endda ikke talt flagermus med.

Sammen med kollegaer gav han sig derfor til at undersøge den langt mindre ø, Mindoro, som med 9735 kvadratkilometer er Filippinernes syvendestørste ø. Her lykkedes det forskerne at finde fire endemiske arter af en mus, som de mener nedstammer fra den samme musefamilie, der sandsynligvis er ankommet fra Luzon for et sted mellem 1,5 og 2,4 millioner år siden.

Forskergruppen mener derfor, at nye arter af pattedyr kan opstå på langt mindre øer end hidtil antaget. Det skulle også være godt nyt for bevarelsen af i hvert fald de små pattedyr, der således ikke kræver så store beskyttede områder.

Science, 15 maj

Journal of Biogeography, maj 2018

 

 

Referater

Ebbas referat fra Kværkeby Fuglereservat den 3. juni 2018

 
Vi mødtes 11 personer ved indgangen til Kværkeby Fuglereservat. Dagen stod i planternes tegn - Jon havde
lavet en flot plantenøgle, som vi
blev undervist i: Var planten
enkimbladet eller tokimbladet?
Var det en landplante eller en
vandplante? Havde den
mælkesaft i stænglen? Etc.
Sådan gik vi frem for til sidst
at bestemme planten med
hjælp af Den Nye Nordiske
Flora. Samtidig præsenterede
Jon også sin egen hjemmeside: http://foto.dennyenordiskeflore.
dk/#!home, hvor han selv har
taget billeder og sat navne på adskillige danske og også grønlandske planter.
Så flot et arbejde. Vi vil sætte
Jons plantenøgle på vores
hjemmeside, så snart han er
tilfreds med den, så kan alle
få glæde af den.

Da vi lavede plantebestemmelse,
mødte de fleste grupper udfordringen med at kende forskel på rosenfamilien og ranunkelfamilien - den var drilsk, men godt at vi blev klogere. Af planter så vi f.eks. Gifttyde, Kulsukker, Lav Ranunkel, Frøbid, Pyrenæisk Storkenæb, Gaffel- og Skærmvortemælk og Svinesennep, som lignede Agersennep meget på blomsterne, men bladene var anderledes.

Der var herrevarmt, så vi søgte ind i skyggen for at spise frokost. Herefter gik vi en tur i reservatet, hvor vi brugte det, vi netop havde lært. Fugle var der ikke mange af, det skyldes mink, som foreningen forsøger at bekæmpe vha. minkfæller. Langs åen, der danner grænse i reservatet, så vi de smukke blå (hannerne) pragtvandnymfer.

Kværkeby Fuglereservat blev dannet af legetøjsimportør, Gunner Goddik. Han startede med at fiske i søerne i mosen, men da han blev afvist af ejeren, endte han med i 1970 at købe stedet + tre ekstra tilliggende områder. Ca. 17 tønder land. Han lavede laguner og redekasser - sørgede for, at vandet var rent - faktisk tømte han lagunerne 2 gange for at få rent vand. Alt sammen for at gøre det til et attraktivt naturområde med fugle, planter, fisk og insekter.

Da Goddik pga. af alder ville sælge området, slog nogle aktive mennesker sig sammen med det formål at opkøbe mosen. De søgte fonde, A.P. Møller-fonden og Bjarne Jensens Fond, legater og de lavede en indsamling, så det i 2010 lykkedes at købe området, der i dag ejes af foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner. Mange gør et stort arbejde for at opretholde og udbygge området til glæde for de mange besøgende, som enten skal være medlem for at komme ind, eller de skal købe en rundvisning. Læs evt. mere på www.fuglereservat.dk.


Ebba og Karen Margrethe
Foreningen Natur-Øst