En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 1985
 
 
 
  
 
 
                                                           CVR-nummer: 38761889

Foreningen tilbyder

  • Pris for medlemskab:
  • Kr. 150/år pr. person
  • Kr. 250/år for en husstand
  • Årsskrift og årsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

 
 
April måneds besøg: 84
 
 
 
Mandag den 25.- søndag 29. maj: Västergötland
 
Turen er desværre aflyst pga. corona-krisen. Deltagerne har fået besked derom via mail.
 
Søndag den 7. juni: Naturoplevelser ved Arresø
 
 Også denne tur er desværre aflyst pga. coronakrisen.
 
Fredag den 14. - søndag 16. august: Fanø
 
Husk tilmelding er startet 25. marts.
 
Fredag 18. - søndag 20. september: Vestjylland
 
Lørdag den 24. oktober: Vallø Storskov
 
Fredag den 11. december: Julehyggeaften 
 
 
              
"Fra naturens verden":

Lagt ind den 20. marts

Denne lille solstrålehistoie er set i nr. 05/2020

Koraller genstarter livet

Koralrev, som forskerne tidligere anså for at være uddøde af hedeslag, kan pludselig vækkes til live i en forynget udgave.

Koralrevene kaldes ofte for havets regnskove, fordi de er hjemsted for et utal af dyre- og plantearter. Biologerne er derfor bekymrede over, at koralrev over hele verden bukker under som følge af stigende havtemperaturer. Nu viser det sig, at nogle af de koralrev, som ser døde ud, måske slet ikke er det. Forskere fra University of Barcelona har opdaget, at nogle koraller besidder en overlevelsesstrategi, som gør dem i stand til at genoplive sig selv efter en hedebølge.

Gennem 16 år fulgte forskerne udviklingen i koralrev i Middelhavet og fokuserede især på en art koraller ved navn Cladocora caespitosa. Forskerne har hidtil anset arten for at være særlig udsat, fordi den gror langsomt. De blev derfor overraskede over at se, at koralrev med netop denne art pludselig kunne komme sig i løbet af en kort årrække.

Korallernes hemmelighed er, at polypdyrene skrumper voldsomt ind og trækker sig dybt ned i deres kalkskeletter, når vandtemperaturen bliver for høj. Her holder de sig i live, mens revet se helt dødt udefra. Når vandtemperaturen daler igen, vender polypdyrene tilbage til overfladen og folder deres tentakler ud igen. De er mindre end før hedebølgen og ligner yngre udgaver af sig selv.

 

    Forskerne kender en tilsvarende overlevelsesstrategi fra fossiler af uddøde koraller, som viser at de har dannet nye små skeletstrukturer oven på gamle, men det er første gang, evnen er set hos nulevende arter. Opdagelsen betyder, at korallerne er mindre sårbare over for kortvarige stigninger i havtemperaturen, end forskerne frygtede, men de understreger, at strategien ikke kan redde koralrevene, hvis den globale opvarmning fortsætter.
 
 
Hvis I klikker på "Om Natur-Øst", finder I 2 nyere faner, dels en om "Ø-ture" med en oversigt over de øer, Natur-Øst har besøgt i august gennem årene, og dels "Jons plantenøgle", hvor man kan downloade en plantenøgle, så man hen over foråret, sommeren og efteråret kan botanisere. Og blive lidt dygtigere ....

 
 
 
 
Referat af småtur
søndag den 23. februar
 
 
Dette års småtur gik eller rettere skulle have gået til Ravneshave, et lille stykke af Køge Ås, som er blevet bevaret fordi reglen var, at var der skov, måtte man ikke grave grus..................
 
Læs gerne hele referatet ved at klikke på fanen "Turreferater", som bliver synlig, hvis der peges på "Turrapporter" foroven. God fornøjelse med læsningen.
Foreningen Natur-Øst