En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 1985

Foreningen tilbyder

  • Pris for medlemskab:
  • Kr. 150/år pr. person
  • Kr. 250/år for en husstand
  • Årsskrift og halvårsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

 
 August måneds besøg: 109
  
 
 
 
 
 
 
Ovre til højre kan I læse Karen Margrethe, Jon og Ebbas referat fra ø-turen til Horsens Fjord den 16. - 18. august.
 
Hvis I klikker på "Om Natur-Øst", finder I 2 nye faner, dels en om "Ø-ture" med en oversigt over de øer, Natur-Øst har besøgt i august gennem årene, og dels "Jons plantenøgle", hvor man kan downloade en plantenøgle, så man allerede her under sommeren kan botanisere. Og blive lidt dygtigere ....
 
 
 
                 
"Fra naturens verden":

Lagt ind den 20. august

Denne lille artikel stod i Illustreret Videnskab nr. 12/2019:

Glemt bakterie kan redde millioner af liv

Multiresistente bakterier er en af verdens største sundhedstrusler, og beregninger viser, at de alene i Europa vil koste 1,3 millioner mennesker livet frem til år 2050. Nu får forskerne hjælp fra en uventet kant i kampen mod de farlige mikroorganismer. Et internationalt forskerhold har fundet en ukendt bakterietype i jorden i det nordlige Irland. Den nye bakterie kan bekæmpe multiresistente bakterier.

Forskerne var inspireret af lokale skrifter og overleveringer, som beskriver, hvordan keltiske præster i oldtiden behandlede forskellige lidelser ved at presse jord pakket ind i bomuld mod det syge sted – hvad enten det drejede sig om tandpine eller infektioner. Forskerne undersøgte flere jordtyper fra området, både sur mosejord og basisk jord fra græsarealer, og i den basiske jord fandt de bakterien. I laboratoriet udsatte de den for en række forskellige andre bakterier, og det viste sig, at den kunne stoppe væksten af flere multiresistente arter. Faktisk var den effektiv mod fire ud af de seks bakterier, som topper listen over farlige multiresistente bakterier. En af dem er MRSA, som er et stort problem på hospitaler og plejehjem, fordi den er livstruende for personer, der i forvejen er svækkede eller har et nedsat immunforsvar.

Forskerne ved endnu ikke, hvordan den nyfundne bakterie dræber de farlige bakterier, men når de når frem til de stoffer, som udfører tricket, er vejen banet for livsvigtige nye antibiotika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referater

Referat af ø-turen til Horsens Fjord den 16. - 18. august.
 
Fredag d. 16. august

 
    Fredag morgen stod ni Natur-Øst folk klar til at tage på årets ø-tur sammen med MidtNatur.Telefonen ringede, hvor var vi? På Køge Station, nå da, bussen holdt på Ølby Station. Hurtigt nåede den dog frem til os, og vi kom af sted med lidt forsinkelse.
        Vejret var gråt, men regnen skulle ikke nå os denne dag. Sådan så det derimod ikke ud de næste dage, men vores medlemmer er ikke pivede, og vi måtte bare gøre vort bedste for at få det hele til at glide.
        Efter et stop på Kildebjerg rasteplads nåede vi Snaptun. Færgen så lille ud, vi fyldte det hele, sejltid: 5 minutter, og på Hjarnø kom vi i land med lidt besvær. Vi kørte direkte til frokoststedet, spiste den medbragte mad og startede den forudbestemte vandretur. Der kom vi forbi vinmarken, 4000 kvadratmeter, 1200 vinstokke. Ved vejen var der sat vin frem til køb, 100 kr. for en flaske, 3 flasker til 200 kr.  Men mange havde ikke lyst til at slæbe på vinen på vandreturen, så kun få flasker blev købt. 11 beboere dyrker denne mark i fællesskab.
        Turen gik videre. Undervejs sås der på planter, Strand-Malurt i mængde dannede grå tæpper, Ager-Svinemælk, Kær-Svinemælk, Danmarks højeste urt, 2,5 m kan den blive, Strand-Asters, Strand-Gåsefod, Strand-Sennep, Strand-Kål, Strand-Trehage, Mark-Hindeknæ, og efter at have passeret Odden kom vi til et ret stort område med Kveller eller Salturt, som den også hedder. Der var også fugle: havterne (yngler i en koloni på stedet), toppet skallesluger, strandskader, ederfugle og mange sølvmåger.
        På vores vej rundt kom vi også til et sted, hvor der har været mange skibssætninger fra vikingetiden, Kalvestenene kaldes de. Nu er der rester af 8-10 af dem tilbage. Stedet er undersøgt af Nationalmuseet og fredet.
    Sidst på ruten nåede vi Hjarnøs lille søde kirke (den næstmindste i landet). Heldigvis var den åben. Uden for kirkegården blev der fundet en lille død træløber. Den blev ivrigt fotograferet.
        Nu skulle vi tilbage med færgen. Og det blev lettere sagt end gjort. Vores bus var stor og lang, og for at komme ombord skulle vi lave et højresving. Det krævede stor tålmodighed for vores chauffør, Kim, og personalet på færgen. De arbejdede begge roligt og fattet, blev ved med at prøve forskellige muligheder, lidt til den ene side, lidt frem, osv. Efter 1/2 times tid lykkedes det (med en lille bule i tilgift). Der var lang kø af biler, der skulle med færgen i Snaptun, da vi endelig kørte i land.
        Næste stop var Boller Slotshave, som nok var et besøg værd med sin fine rosenhave og den japanske afdeling. Her blev der også kikket på træer og buske, nogle af dem indførte og sjældne. Selve slottet er bygget om til ejerlejligheder, så der kunne vi naturligvis ikke komme.
        Trætte nåede vi Skanderborghus, hvor vi skulle bo i to nætter. Middagen blev indtaget, og der var nok også nogle, der nød en kop kaffe i vestibulen. 
 
Karen Margrethe
 
Lørdag d. 17. august  

    Vejret så ikke lovende ud – massiv regn hele dagen. Dagsplanen måtte ændres, så der blev et hotelstop midt på dagen til frokost og tøjskift.
        Efter morgenmaden på hotellet blev planterne fra Hjarnø og Boller fremvist på bardisken i kælderen (god arbejdshøjde), og kort efter kørte vi mod Brigsted, hvorfra vi skulle vade til Vorsø. 33 af os trodsede regn og tidevand og skiftede til vademundering. De øvrige kørte med bussen til Øm Kloster imens.  En stor oplevelse – siges det!
        Regnen var dog næsten stoppet og vandstanden lav (5-10 cm), så det gik ganske nemt ud over det Østjyske Vadehav. Vandet var lidt koldt, men det var OK. Nær Vorsø måtte vi forcere nogle huller med lidt dybere vand. 
        Velankomne til Vorsø skiftede vi – i tørvejr – til vandretøj. Jens Gregersen – den ene af øens 2 faste beboere – ­­kom os i møde. Jens førte os ind til sin pragtfuldt beliggende bolig midt på øen. På vejen viste han os mindestenen for Herluf Vinge (som fredede øen i 1929), øens ældste egetræ, skarve-reder, tilgroede marker og kæmpestore eksemplarer af Skov-Hullæbe. Den lokale havørneunge svævede lige hen over skoven for at tage os nærmere i øjesyn. Nær huset voksede en flot Småbladet Lind, som stammede fra Ormø i Sydsjælland. Det faste transportmiddel til fastlandet – traktoren – stod parkeret midt på gårdspladsen.
        Efter lidt information om øen gik vi en tur i Vesterskoven, en rigtig urskov med væltede træer på kryds og tværs. Vi gik forbi en masse flotte store Læge-Alant og nogle store ranunkelblade med hår på bladstilken. Det viste sig efterfølgende at være den sjældne, østjyske plante Uldbladet Ranunkel. Til sidst stod vi lige under øens store ørnerede, et betagende syn - selv uden beboerne. Herfra gik det tilbage til Vorsøgård, hvor Jens afsluttede turen med at forære foreningen sin bog om Vorsø – signeret. Vi så også en lille udstilling med Jens’ smukke fugletegninger. 
        Vadeturen til fastlandet foregik i gåsegang og i noget højere vandstand, men alle kom helskindede over til Brigsted. Den lovede regn havde vi ikke set meget til på turen. Bussen kom 12.30 og kørte os til hotellet, hvor tørt tøj og madpakker gjorde lykke. Vi fik hele kælderetagen som spisesal. 
        Kl. 14.30 kørte vi mod Alrø. Vi holdt en lille stund lige efter dæmningen og så på fuglene ved Pollerne. Og så var der ellers kaffe og lækker lagkage på Alrø Traktørsted.
        Turen blev afsluttet med et lille stop – i solskin – ved Egehoved.

Jon

 Søndag d. 18. august

     Vi startede med morgenmad kl 7.30 - en halv time længere til at sove i.
    Dagen var reserveret nordsiden af Horsens Fjord, hvor vi havde valgt at besøge Sondrup Skov, hvis højeste punkt er 72 m.  
        Ad snørklede veje, der var lidt besværlige for bussen, nåede vi Sondrup, og så gik turen til Sondrup Plantage, hvor vi vandrede gennem en meget velduftende, halvvåd plantage op til et det høje punkt med fin udsigt over Horsens Fjord. Vi kunne se Alrø og et glimt af Vorsø, men Hjarnø lå i skjul af Alrø. Vi så bl.a de mange gamle egetræer, bregner og korbær.
        De første træer i plantagen blev plantet i 1882 på det, der tidligere var kendt som Sandbjerge, store lyngdækkede og sandede bakker, hvor der førhen græssede får. Den 110 hektar store plantage ejes og drives stadig af det selskab, der blev stiftet i 1882, Sondrup Beplantningsselskab. Selskabets 722 anparter er fordelt på ca. 430 personer, og uanset antallet af anparter har man kun én stemme.
        Herefter kørte bussen os til Horsens Nørrestrand, hvor vi indtog frokosten ved fugletårnet. 
        Nørrestrand er en 3 km lang og 400-500 m bred ferskvandssø i den nordlige udkant af Horsens, med et areal på 132 ha. Nørrestrand er en fjordarm af Horsens Fjord, som den er forbundet med gennem det smalle Stensballe Sund. Indtil 1915 var Nørrestrand en brakvandssø, men en sluse ved Sundbroen gjorde Nørrestrand fersk. Søen, der er omgivet af rørskove, enge og krat, er delt i to dele af halvøerne Loddentot og Lindskov Knude. 
        Søen og dens omgivelser, et areal på 390 ha blev fredet i 1983. Den har et rigt fugleliv og en varieret flora med bl.a syv forskellige orkidé-arter, som vi dog ikke så meget til på grund af årstiden.

    Minsandten om vi ikke fik set hele 2 fiskeørne, udover svaleklire, rørhøg, toppet lappedykker og blishøns.  Af planter så vi bl.a Almindelig Agermåne, Lådden Dueurt og Lyse-Siv.
        Vejret var nogenlunde, overskyet, men dog ikke regnvejr.
        Det var det til gengæld, da vi nåede Grejsdal Stien, hvor vi blev sat af og gik en ca 1,5 times lang gåtur ad bakkede stier til Brandbjerg Højskole. Fantastisk flot gåtur omend den var lidt anstrengende med stigninger og fald. Vi så bl.a. Elfenbens-Padderok.
        Ikke alle ville med på gåturen, de kørte så med bussen til Brandbjerg Højskole, hvor vi alle mødtes.  Herefter fortsatte bussen til hhv. Ringsted og Køge, og turen var slut. 
        Det virkede, som om alle følte, de havde haft en fantastisk tur.  
        I bussen hjem blev der trukket lod om Jens Gregersens bog - den lykkelige vinder blev Hans Knudsen.

Ebba
Foreningen Natur-Øst