En naturhistorisk/
biologisk forening for naturvenner i Østsjælland.
 
Stiftet
den 11. marts 1985
 
 
 
  
 
 
                                                           CVR-nummer: 38761889

Foreningen tilbyder

  • Pris for medlemskab:
  • Kr. 150/år pr. person
  • Kr. 250/år for en husstand
  • Årsskrift og årsprogram
  • Spændende ture og foredrag
  • Naturoplevelser og højt humør
  • Løbende information via hjemmeside

Information

 
 
Maj måneds besøg: 103
 
Resten af årets ture bliver gennemført som annonceret. 
 
Fredag den 14. - søndag 16. august: Fanø
 
Husk tilmelding er startet 25. marts.
 
Fredag 18. - søndag 20. september: Vestjylland
 
 
Tilmeldingsfristen var den 1. juni, men har I lyst til at deltage, kan I stadig nå at tilmelde jer.
 
Lørdag den 24. oktober: Vallø Storskov
 
Fredag den 11. december: Julehyggeaften 
 
 
              
"Fra naturens verden":

Lagt ind den 27. maj

Set i Illustreret Videnskab nr. 7/2020

Hvorfor er arktiske blomster lyse?

Blomsternes farver er udviklet i et samspil mellem planterne og bestøvernes præferencer for bestemte farver. I kolde og arktiske områder er det oftest bier, der bestøver planterne, og de foretrækker blomster i lyse og pastelagtige farver. I subtropiske og tropiske områder blomstrer mange stærkt farvede planter året rundt. Her er bestøverne sommerfugle, som foretrækker blomster i gule, orange, pink og røde farver, og kolibrier, som foretrækker blomster i røde, pink og lilla farver. Natblomstrendes planters blomster er typisk hvide, fordi farve ikke er nødvendig i mørket. Her lugter blomsterne til gengæld kraftigt og bestøves af nataktive dyr som møl og flagermus.

Følgende artikel fra samme blad bringer 40 – 50 års gammel viden til torvs. Mærkeligt. Nå, måske har den nye undersøgelse været grundigere og har i hvert fald nu slået fast, at tårnfalke kan se museurin i uv-spekteret. Jeg bringer den alligevel:

Falkeblikket viser musens urin.

Tårnfalken er en habil jæger, og dens succes skyldes, at den både kan se byttet og dets efterladenskaber.

Tårnfalken er ekspert i at svæve i luften, mens den afsøger jorden under sig for mus. Når byttet er fundet, dykker tårnfalken i et lynhurtigt angreb og slår kløerne i sit offer. Indtil for nylig har biologer troet, at rovfuglen kan finde frem til musene, fordi den kan spotte byttet direkte fra luften. Men nu har forskere fundet ud af, at tårnfalkens øjne kan se den ultraviolette del af farvespektret, og at musenes afføring og især deres urin lyser meget stærkt op i uv-lys. Tårnfalken har flere lysfølsomme celler i sine øjne end mennesker, og den er specialist i at opfange forskellige bølgelængder. Når tårnfalken kigger ned over landskabet, opfanger nogle af cellerne det lysende spor på jorden, som afslører, hvor musene har været. Jo friskere sporene af uriner, desto kraftigere lyser de op. Derved kan tårnfalken udregne, i hvilke områder sandsynligheden er størst for at fange sig et måltid mad.

 
 
Hvis I klikker på "Om Natur-Øst", finder I 2 nyere faner, dels en om "Ø-ture" med en oversigt over de øer, Natur-Øst har besøgt i august gennem årene, og dels "Jons plantenøgle", hvor man kan downloade en plantenøgle, så man hen over foråret, sommeren og efteråret kan botanisere. Og blive lidt dygtigere ....
 
Der bliver jævnligt lagt nye billeder ind i fanen "billeder", så husk at kikke ...

 
 
 
 
Referat af småtur
søndag den 23. februar
 
 
Dette års småtur gik eller rettere skulle have gået til Ravneshave, et lille stykke af Køge Ås, som er blevet bevaret fordi reglen var, at var der skov, måtte man ikke grave grus..................
 
Læs gerne hele referatet ved at klikke på fanen "Turreferater", som bliver synlig, hvis der peges på "Turrapporter" foroven. God fornøjelse med læsningen.
Foreningen Natur-Øst