Om Natur-Øst

 
Natur-Øst er en naturhistorisk/biologisk forening med hjemsted på Østsjælland. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til naturen gennem ekskursioner og foredrag. Foreningen blev stiftet d. 11. marts 1985 og dækker Østsjælland, men har også medlemmer i f.eks København og Nordsjælland.


Vores hovedinteresse er spændende natur generelt og fugle og planter i særdeleshed, men ellers er intet i naturen os fremmed.


Der er normalt 12 arrangementer om året, enten et foredrag eller mestendels en ekskursion, som regel af en dags varighed. Hvert andet år omkring pinse afholdes en såkaldt pinsetur til enten Danmark, Sverige, Tyskland eller Polen af 3-4 dages varighed og de øvrige år en større udlandstur af en uges varighed.


I Danmark bl.a. Sønderjylland, Østjylland, Nordjylland, Fyn, Bornholm og Himmerland med besøg i "naturbegavede" områder. Derudover evt. en årlig weekend-ekskursion, som kan gå til f.eks. Jylland eller Mecklenburg.


Der har også været 3-4 dages ekskursioner til bl.a. Skåne, Dalsland, Småland, Øland, Polen, Slesvig-Holsten, Mecklenburg, Elbenområdet og Oderdalen.
 

På udlandsekskursioner af en uges varighed har foreningen gæstet Mallorca, Færøerne, Grønland, Extremadura, Estland, Donaudeltaet, Island, Lesbos, Gotland og Kreta. Et par enkelte gange er afholdt botaniske kurser.


Vi har indtil nu haft over 400 arrangementer. Disse er altid foregået og foregår under afslappede og hyggelige former, hvor der naturligvis primært lægges vægt på gode og usædvanlige naturoplevelser, men hvor samværet også prioriteres højt. Det tilstræbes, at både den professionelle og amatøren skal have mulighed for fuldt udbytte af vores arrangementer. Alle naturinteresserede er således velkomne som medlemmer.
Foreningen Natur-Øst | Langagerhuse 17, 4600. Køge - Danmark | Tlf.: 51271520