Om Natur-Øst / Generalforsamlingens mødereferat 2019

Generalforsamlingens mødereferat 2019

 

Referat af generalforsamling

24. februar 2019

 

 

Mødet fandt sted i Borup Aktivitetshus, Møllevej 11. Der var 22 deltagere.

 

1.Valg af dirigent

Jørgen Lindby blev valgt.

 

2. Å̊rsberetning ved formanden

Klaus Homøe var talerør for Kenneth.

Skift af trykker til årsprogram - ny trykker er Roskilde Handelstrykkeri ApS v. Bodil Rosenaa. Det nye årsskrift er trykt dér. 

Bestyrelsen har på forespørgsel takket nej til at bruge Borup Kulturhus fremover - vi bruger Borup Aktivitetshus.

Årets arrangementer blev gennemgået - udførligt referat i Årsskriftet. Svingende deltagerantal fra 8 - 26.

 

3. Regnskab og budget

Regnskab og budget blev uddelt og gennemgået af vores kasserer, Per Hermansen.

Regnskab for 2018 og budget for 2019 blev vedtaget. 

 

4. Kontingentfastsættelse for 2020

Uændret. 150 kr. for voksne og 100 kr. for husstandsmedlemmer og juniorer.

 

5. Indkomne forslag

Der var en del vedtægtsændringer for §§ 4,5,6,7,8 og 9.  De foreslåede ændringer fremgik af årsskriftet. Hver paragraf blev gennemgået med hjælp fra Arne.  Afstemningen var som følger: 

 

§ 4:                            22 stemte for den formulering, der stod i årsskriftet

§ 5:                            22 stemte for den formulering, der stod i årsskriftet

§ 6:                            22 stemte for den formulering, der stod i årsskriftet

§ 7:                            22 stemte for den formulering, der stod i årsskriftet

§ 8:                            22 stemte for den formulering, der stod i årsskriftet

§ 9:                            22 stemte for følgende formulering:

                                    1. Valg af dirigent

                                    2. Bestyrelsens beretning

                                    3. Regnskab

                                    4. Indkomne forslag

                                    5. Budget for indeværende år + kontingent for det kommende år.

                                    6. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

                                    7. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

                                    8.  Valg af 2 revisorer for 1 år

 

                                   Der skrives referat fra generalforsamlingen.

 

 6. Valg til bestyrelsen

Karen Margrethe Høeg og Ebba Larsen var på valg.

Begge blev genvalgt, og Kenneth Darborg blev "nyvalgt" som bestyrelsesmedlem. Annie Jeppesen Andersen blev valgt som suppleant.

Niels Knudsen blev genvalgt som revisor.  Per gjorde opmærksom på, at Køge Kommune ikke accepterer en revisor, der er gift med et bestyrelsesmedlem.  Derfor kan Svend Roed ikke fortsætte.  Leif Knudsen blev herefter valgt som revisor.

 

7. Eventuelt

Annie bemærkede, at julefrokosten altid falder på den 1. tirsdag i december.  Lav det fremover på skiftende dage, så det ikke altid er en tirsdag. Det ønske er noteret.

Kenneth efterlyste flere medlemmer på fælleslisten, så flere kan få besked, når der er nyheder eller ændringer på hjemmesiden.

Det blev annonceret, at Jette/John afholder et lysbilledforedrag den 7. marts om Antarktis i Ejby Medborgerhus.

 

Ebba Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen Natur-Øst