Program / Fanø

Fanø

FANØ
Fredag den 14. august - søndag den 16. august
 

Årets fælles ø-tur bliver, som I kan se, igen en weekendtur, denne gang til Fanø.

     Fanø er 56 kvadratkilometer, en langstrakt sandø ud for Esbjerg, hvorfra der er færgeforbindelse til Nordby. Turen tager kun 12 minutter. Stranden er nok det, som Fanø er mest kendt for, 15 km lang og nogle steder 1 km bred. Der er plads til alle slags aktiviteter. Og så er den sydligste by, Sønderho, Danmarks smukkeste landsby med velbevarede huse fra det 18. og 19. århundrede. Her kan man også se, at Fanø tidligere var en ø med store søfartstraditioner. Nu er turisterhvervet den fremherskende indkomst på øen.

    I 2014 blev den danske del af Vadehavet optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, Fanø er også en del heraf. Der er et rigt dyreliv, som bl.a. omfatter et mylder af vilde kaniner, men de har det svært, og mange er døde af kaninpest. Der er også stor chance for at se sæler.

     Floraen er typisk for det vestlige Jylland. Arter som Klokke-Ensian og Soldug (alle tre arter) træffes i fugtige heder og moser, mens Vadegræs og Ustilket Kilebæger ses i marskområderne. 

    Planterne på øens sandede og salte områder slås med stærk varme om dagen og kulde om natten pga. stor udstråling, oversvømmelse, tørke og salt. Alle har dog redskaber til at klare mosten. 

     For de fugleinteresserede er Fanø også et eldorado. Vaderne byder på et dejligt spisekammer, og vi kan være heldige at se ryler, lille kobbersneppe, strandskade, rødben, storspove og den hvidbrystede præstekrave. Inde i landet møder vi måske blå kærhøg, fjeldvåge, dværgfalk, hjejle, stor tornskade og mosehornugle. I træktiden passerer 10 -12 millioner vandfugle Vadehavet hvert år. Der er nok lidt for tidligt for os at se egentlig fugletræk.

     Vi skal bo på hotellet Night & Stay, som også sørger for vores forplejning under opholdet.

  Yderligere oplysninger om turen kommer på hjemmesiden i juli 2020.  

Mødested:    BEMÆRK: Ølby Station

Tid:                Fredag den 14. august kl. 8.00, hjemme igen søndag den 16. august kl. ca. 17.30

Medbring:     Mad og drikke indtil aftensmaden, kikkert og lup, vind- og vandtæt tøj, måske vandrestav og feltstol.

Pris:              2.000 kr. i delt dobbeltværelse og 2.150 kr., hvis man ønsker enkeltværelse.

Tilmelding:   Starter den 25. marts klokken 8.00 og slutter den 5. juni, og alle bliver listet efter “først til mølle” princippet uanset foreningstilknytning. Husk at MidtNaturs medlemmer er meget hurtige, så hold jer ikke tilbage. Alle tilmelder sig hos Jon Feilberg på tlf. 4015 0598 eller 5760 0125. Efter bekræftet tilmelding indsættes beløbet på konto 6823-0001029601. Skriv jeres navn(e) og telefonnummer på tilmeldingen, kontoen er reserveret turen til Fanø.

Arrangører:  Jon Feilberg, John Kristensen, Ebba Larsen og Karen Margrethe Høeg  
Foreningen Natur-Øst