Program / Forårstur til Regnemarks-søerne

Forårstur til Regnemarks-søerne

Søndag den 14. april

Forårstur til Regnemarks-søerne

 
På denne tur skal vi opleve foråret i og ved søerne i Dyndet og Regnemarks mose.
    Vores ekspert i padder, Henrik Bringsøe, vil guide os rundt ved søerne og fortælle om de padder (frøer og tudser), der yngler her. Selve yngleaktiviteten er nok overstået for de brune frøers vedkommende, men vi kan måske finde deres æg og se frøerne på land, og der er stadig mulighed for at se skrubtudsernes parring. Med lidt held får vi måske en snog at se, da denne skulle være ret talrig i Badesøen. Skovfirben vil der også være mulighed for. Ellers vil vi naturligvis studere fugle- dyre og insektliv og selvfølgelig forårsbotanikken. Vi starter ved Badesøen og et par tilstødende vandhuller. Derefter kører vi til søerne ved Vestre Ringvej og ser hvad disse kan byde på. Her vil vi også indtage frokosten. Vi håber på godt med vintervæde, da specielt søerne ved Vestre Ringvej har lidt en del under sommertørken i 2018.

  
Mødetid/ - sted:  Kl. 9.00 ved P-plads ved Badesøen, Regnemarks Bakke. Ligger tæt ved indkørsel til Corona Camping. Turen slutter kl. ca. 14 ved Vestre Ringvej.

Medbring:           Mad og drikke og påklædning efter vejret. Vandresko, evt. gummistøvler, kikkert, lup og gerne teleskop, evt. en ketcher.

                             Vi skal vandre kortere strækninger i let kuperet terræn.

Tilmelding:         Senest torsdag den 11. april til Arne,

levinsen@post11.tele.dk, eller Per, per.hermansen@webspeed.dk.

Pris:                     Benzinpenge til chauffører.

Turleder:             Henrik Bringsøe

Arrangører:         Arne og Per   
Foreningen Natur-Øst