Program / Generalforsamling og småtur

Generalforsamling og småtur

Søndag den 24. februar

Generalforsamling og småtur til Stubberup Storskov

 

Vi mødes kl. 10.00 ved Gammelsø som vist på kortet. Turen går gennem skoven ca. 3 km - vi går på skovveje og nyder vinterskoven med, hvad der nu er.  Vi kører tilbage herfra, så vi kan nå spisningen kl. 12 i Aktivitetshuset i Borup.

Se mødested i årsskriftet.                                                                                                                                     

Selve generalforsamlingen afholdes i Borup Aktivitetshus, Møllevej 30, Borup, hvor vi jo har været de sidste mange gange, bl.a. til julehyggeaften og til generalforsamling. Selve generalforsamlingen begynder kl. 13.00, men spisningen med egen mad og drikke begynder her kl. 12.

 
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 
1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning ved formanden.

3. Regnskab og budget ved kassereren.

4. Kontingentfastsættelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Eventuelt.

 
På valg er Ebba Larsen og Karen Margrethe. Kenneth trækker sig pga. sygdom som formand, men vil gerne fortsætte – og vælges – som almindeligt bestyrelsesmedlem. Efter nogle forslag til ændringer i vedtægterne, som er at finde lige efter dette oplæg, vil bestyrelsen – hvis generalforsamlingen ellers vedtager det – fremover konstituere sig selv og selv vælge formand. Som revisor er Niels Knudsen på valg. Ebba, Karen Margrethe og Niels modtager genvalg. Man kan vælge både at deltage i småturen og generalforsamlingen eller generalforsamlingen alene.

  
Mødetid/- sted:   Kl. 10.00 (se ovenfor hvor) – hvis man ønsker at deltage i småturen, ellers kl. 12 til spisning og kl. 13.00 til selve generalforsamlingen.

Medbring:                                  Kikkert og fornuftig påklædning og fodtøj til småturen

(se ovenfor) samt mad og drikke til spisningen. Vi laver kaffe og serverer kage,

Tilmelding:                                Ikke nødvendig til småturen, kun til generalforsamlingen,

senest torsdag den 21. februar til Ebba,

ebba.larsen@gmail.com, eller Karen Margrethe,

kmhoeg@icloud.com.

 

Affødt af den kendsgerning, at det ved den sidste generalforsamling ikke lykkedes at blive 7 medlemmer af bestyrelsen, som vedtægterne ellers foreskriver, opstod behovet for at ændre disse. Det er specielt § 6, det drejer sig om, men der blev også stillet kritiske spørgsmål til § 7. Som følge deraf har bestyrelsen med Arne som primus motor gennemlæst alle paragrafferne og stillet forslag til generelle ændringer af disse, som det fremgår af de næste 2 sider. De foreslåede ændringer er fremhævet med rød skrift.

 
Det skal pointeres, at det kun er forslag; generalforsamlingen kan diskutere disse og eventuelt forkaste de stillede forslag eller komme med andre forslag. Ifølge § 8, stk. 7 kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

 
Ved at bringe bestyrelsens forslag allerede nu og i skriftlig form, så alle har mulighed for i god tid at tage stilling, opnås forhåbentlig at selve proceduren med at ændre vedtægterne kan overstås på den mest ’smertefri’ og tidsbesparende måde.

 
Medbring derfor gerne årsskriftet til årets generalforsamling.

 
Vel mødt til generalforsamlingen den 24. februar 2019!                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foreningen Natur-Øst