Program / Generalforsamling og småtur

Generalforsamling og småtur

Søndag den 23. februar
Småtur og generalforsamling 

På dette års småtur tager Ebba os med til Ravneshave Ås, som er en del af Køge Ås. Den har undgået bortgravning, netop fordi der var skov (Ravneshave Skov) på området. Fredsforordningen af 1805 bestemte, at hvor der var skov, skulle der være skov i al evighed.  

Vi mødes kl. 10.00 ved Køge Å stien. Kør ned ved Circle K i Bjæverskov mod Spanager.  Fortsæt under motorvejen og mød os på stien lige efter. Her kan parkeres. Vi går på Køge Å stien langs åen og derfra ind i Ravneshave skoven. Man går ud og hjem samme vej. 

Vi ender på Aktivitetshuset, Møllevej 11, Borup, ved 12-tiden, og her spiser vi vores medbragte frokost, der bliver lavet kaffe og foreningen sørger også for et stykke kage.

Generalforsamlingen afholdes klokken 13.00

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Budget for indeværende år og kontingentfastsættelse for det kommende år.
Valg af 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af 1 – 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Valg af 2 revisorer for 1 år.
Eventuelt 

Bemærk: Per, Klaus og Arne er på valg. Per og Klaus er indforstået med genvalg, men Arne ønsker at udtræde af bestyrelsen. Vi skal altså finde et nyt bestyrelsesmedlem, gerne to, idet Annie kun ønsker at være suppleant. Som revisor er Niels Knudsen på valg. Han modtager genvalg. 

Mødested- og tid:     Småtur klokken 10.00 ved (se ovenfor).
                                                    Klokken ca. 12 i Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup.
                                                    Klokken 13.00 Generalforsamling

Medbring:                                   Kikkert og fornuftig påklædning til småturen. Frokostpakke.

Tilmelding:         Senest fredag den 21. februar på mail eller sms til Karen Margrethe, kmhoeg@icloud.com eller Ebba,
ebba.larsen@gmail.com. Fortæl ved tilmeldingen, om du ønsker at deltage i både småturen og generalforsamlingen eller i generalforsamlingen alene
Foreningen Natur-Øst