Om Natur-Øst / NØ's privatlivspolitik

NØ's privatlivspolitik

Som følge af at EU’s persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, der forpligter bl.a. foreninger at udarbejde en sådan, er følgende blevet til:

 Implementering af Persondataforordningen i Natur-Øst


Natur-Østs dataansvar

Denne privatlivspolitik oplyser om, hvordan vi behandler medlemmernes personoplysninger, så der sker en fair og gennemskuelig behandling. Grundlæggende for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra foreningens berettigede interesse. Vi behandler kun oplysninger, som er relevante, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger

Det er Natur-Øst som sådan, der er dataansvarlig, ikke enkeltpersoner. Kontaktperson i spørgsmål om behandlingen af persondata er foreningens kasserer. Andre medlemmer af bestyrelsen vil også kunne kontaktes, om nødvendigt.

Behandling af personoplysninger

Foreningen anvender alene almindelige personoplysninger, som er nødvendige for at drive foreningen. Det drejer sig om kontaktoplysninger – som fx navn, fødselsdato, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse. Vi registrerer ikke følsomme oplysninger eller CPR-numre.

Indsamling af personoplysninger

Først og fremmest får vi oplysningerne fra medlemmerne selv.

Formålet med registrering og behandling af personoplysninger

Formålet med behandling af personoplysninger i Natur-Øst er, at vi skal have en effektiv forvaltning, herunder kontingentopkrævning; at vi skal kunne tilrettelægge og gennemføre samt følge op på foreningens aktiviteter som fx rejser, arrangementer og foredrag; at vi skal opfylde gældende lovkrav og at vi skal kunne komme i kontakt med medlemmerne.

Behandling af oplysninger om medlemmerne er udelukkende motiveret af almindelige foreningsinteresser som nævnt ovenfor. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige personoplysninger også i en periode efter udmeldelse af foreningen.

Samtykke

Behandling af almindelige persondata af den karakter, som anvendes i Natur-Øst, kræver ikke samtykke fra de enkelte medlemmer. Vi vil derfor alene søge om samtykke i tilfælde af, at persondata overvejes videregivet til andre formål end de ovenfor angivne. Anvendelse af portrætfotos på hjemmesiden eller i programmer og rapporter kræver indhentning af samtykke fra den afbildede. Derimod forbeholder vi os ret til af bringe fotos af personer, hvis det sker i sammenhæng med andre personer, som det er tilfældet i gruppefotos eller fotos fra vores arrangementer, herunder ture.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger i tre år efter en udmeldelse.

Medlemmernes rettigheder

Medlemmerne har ret til at blive oplyst om behandlingen af persondata, til indsigt i egne personoplysninger, til at berigtige eventuelle fejl og til at bede om sletning af data.

Medlemmerne kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse på foreningens behandling af data ved at henvende sig til foreningens kasserer/bestyrelse.

Revidering af privatlivspolitikken

I tilfælde af ændringer i privatlivspolitikken, vil medlemmerne blive orienteret fx på hjemmesiden.

 

 
Foreningen Natur-Øst | Langagerhuse 17, 4600. Køge - Danmark | Tlf.: 51271520