Program / Ørnetur til Skåne

Ørnetur til Skåne

Lørdag den 15. februar
Ørnetur til Skåne
 

Vi kører ørneturen. Turen er en klassiker til enge, søer og dale i det naturskønne Skåne. Vi stopper ved Börringesjön, Havgårdssjön og Näsbyholmsjön, inden vi havner i Fyledalen. Herfra går det hjemover via Vombsjön og Krankesjön. Vi kigger særligt efter de store rovfugle: havørn, rød glente og kongeørn. I områderne kan vi også se masser af svaner, gæs og ænder. Der bliver ingen nævneværdige gåture.

 
Mødetid og -sted:    Kl. 8 på Ølby Station. Hjemkomst sidst på eftermiddagen.

Medbring:                 PAS, det gode humør, varmt tøj, kaffe/te og frokost. Medtag også kikkert og teleskop.

Benzin- og bropenge: Der betales benzin- og bropenge til chaufførerne. Turens længde bliver ca. 340 km.

Tilmelding:               Senest den 12 februar til Arne, levinsen@post11tele.dk, eller Klaus, klhomoe@gmail.com.

Turleder:                   Klaus
Foreningen Natur-Øst