Program / Om træk og trækfugle

Om træk og trækfugle

Mandag den 13. januar 2020

Om træk og trækfugle

 
Fuglene er den mest talrige gruppe af landlevende hvirveldyr; der er lige knap 11.000 nulevende fuglearter, hvor pattedyr kun kan mønstre omkring 6.500 arter, hvoraf igen de næsten 1.400 er flagermus.

    Det er altså en fordel at kunne flyve.

    Når man kan flyve, kan man hurtigt komme fra et sted til et andet, også over lange afstande. Det udnytter fuglene, så de kan udnytte den store produktion af planter og smådyr i de tempererede områder i forår og sommerperioden ­– og så tage på vinterferie, når føden slipper op.

    Bjarne Bo Jensen vil i dette foredrag fortælle om, hvorfor fuglene trækker, og hvad der er fordele og ulemper i forhold til standfugle. Om hvordan de finder vej på de ofte meget lange trækveje imellem forskellige kontinenter.

    Om hvordan de forskellige arter har tilpasset sig netop deres trækadfærd.

    Om hvordan man udforsker trækket – og lidt om myter omkring fugletrækket.

    Foredraget vil blive ledsaget af PowerPoint præsentation.

 

Mødested og -tid:    Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19 i Ejby, kl. 19.00 til ca. 22. Medlemmer af Medborgerhuset er også velkomne til foredraget.

Pris:                           35 kr. inklusive kaffe/te og hjemmebagt kage.

Tilmelding:               Senest torsdag den 9. januar til Per,

per.hermansen@webspeed.dk eller Kenneth,

kdarborg@gmail.com.

Foredragsholder:    Ornitolog Bjarne Bo Jensen

Arrangører:              Kenneth og Per
Foreningen Natur-Øst