Om Natur-Øst / Regler for flerdagsture

Regler for flerdagsture

 
 
Regler for flerdagsture
Marts 2022

Generelt
- Flerdagsture fastsættes generelt til en varighed af 2-9 dage
- Overnatning planlægges generelt til hotel af fornuftig standard. I dyre områder/lande kan
benyttes vandrehjem.
- Det tilstræbes, at der kun overnattes 3 forskellige steder, max 4.
- Til daglige udflugter lejes bus af rimelig/god standard.
- Det tilstræbes, at morgen- og aftensmad kan indtages på overnatningsstedet, og at
overnatningsstedet også kan levere frokostpakke til den daglige udflugt.
- På turene benyttes gerne ekstern ornitolog/botaniker enten medfølgende hjemmefra eller ved
lokale fagfolk.
- Rejsemål udpeges af bestyrelsen. Ved flere emner kan forelæggelse ske for en
generalforsamling til afgørelse.
 

Økonomi
Hver tur budgetteres som udgangspunkt til at hvile i sig selv økonomisk.
Såfremt der ikke opnås tilstrækkelige tilmeldinger til, at turen kan gennemføres økonomisk forsvarligt, aflyses arrangementet.

Bestyrelsen kan foretage en ny beregning for arrangementet - baseret på det tilmeldte antal - og forelægge resultatet for de tilmeldte til godkendelse.

Bestyrelsen kan alternativt vælge at dække et underskud via foreningens midler, således at den oprindeligt fastsatte deltagerpris fastholdes.

Størrelsen af tilskudsbeløbet må aldrig overstige 25 % af egenkapitalen og skal godkendes af bestyrelsen. De 25% gælder kun hvis alle tilmeldte er Natur Øst medlemmer.

Hvis en allerede planlagt tur ikke opnår nok tilmeldinger, således at turen kan hvile i sig selv, har foreningen lov til at fylde op med ikke-medlemmer. Kan turen stadig ikke gennemføres uden underskud, kan foreningen vælge at dække op til omkring 10% af turprisen. Underskud kan kun dækkes, hvis mere end halvdelen er Natur Øst medlemmer
 

Tilbagebetalingsregler
Indbetalt depositum for en tur tilbagebetales med halvdelen, hvis afbud sker inden foreningen overfor rejsearrangør, hotel og/eller transportfirma har givet endeligt og bindende tilsagn om deltagerantal. Ellers må depositum anses for at være tabt. Rejsedeltageren henvises til egen rejse- og afbestillingsforsikring for godtgørelse.

Efterfølgende indbetalte rater for en tur kan ved afbud kun tilbagebetales med fradrag for de omkostninger, foreningen har forpligtet sig til at betale.

Såfremt rejse/ophold arrangeres af et rejsebureau, er de til enhver tid fastsatte regler af bureauet for tilbagebetaling gældende. Det betyder generelt, at der ved afbud inden for ca. 2 måneder før turens start er fastsat forskellige pct. fradrag af turens samlede pris.

Det anbefales kraftigt den enkelte selv at forsikre sig ved en rejseforsikring og/eller en ulykkesforsikring.
 

Bestyrelsen
Ebba Larsen Formand
Klaus Homøe Næstformand

Per Hermansen Kasserer
Karen Margrethe Høeg Sekretær
Suppleanter
Annie Andersen Carl Hulgaard
Foreningen Natur-Øst | Langagerhuse 17, 4600. Køge - Danmark | Tlf.: 51271520