Om Natur-Øst / Regler for storture

Regler for storture

                                                                           April 2011

GENERELLE REGLER for

storture og andre flerdagesture

Generelt

 • Storture fastsættes generelt til en varighed af 7-8-9 dage.
 • Overnatning planlægges generelt til hotel af fornuftig standard. I dyre områder/lande kan benyttes vandrehjem.
 • Det tilstræbes, at der kun overnattes 3 forskellige steder, max 4.
 • Til de daglige udflugter lejes bus af rimelig/god standard.
 • Det tilstræbes, at morgen- og aftensmad kan indtages på overnatningsstedet, og at overnatningsstedet også kan levere frokostpakke til den daglige udflugt.
 • På turene benyttes ekstern ornitolog/botaniker enten medfølgende hjemmefra eller ved lokale fagfolk.
 • Rejsemål udpeges af bestyrelsen. Ved flere emner kan forelæggelse ske for en generalforsamling til afgørelse.

  Økonomi

 • Hver tur budgetteres som udgangspunkt til at hvile i sig selv økonomisk

Et indbetalt depositum for sådan en tur tilbagebetales med halvdelen, hvis afbud sker inden foreningen over for rejsearrangør, hotel og/eller transportfirma har givet endeligt og bindende tilsagn om deltagerantal.. Ellers må depositum anses for at være tabt. Rejsedeltageren henvises til egen rejse- og afbestillingsforsikring for godtgørelse.

 

 • Såfremt der ikke opnås tilstrækkelige tilmeldinger til, at turen kan gennemføres økonomisk forsvarligt, aflyses arrangementet.

 

 • Bestyrelsen kan foretage en ny beregning for arrangementet – baseret på det tilmeldte antal – og forelægge resultatet for disse til godkendelse.

Bestyrelsen kan alternativt vælge at dække et eventuelt underskud via foreningens midler, således at den oprindeligt fastsatte deltagerpris fastholdes.

Størrelsen af tilskudsbeløbet må aldrig overstige 25 pct. af egenkapitalen og skal godkendes af bestyrelsen.

 

 • Efterfølgende indbetalte rater for en tur kan ved afbud kun tilbagebetales med fradrag for de omkostninger, foreningen har forpligtet sig til at betale.

 

 • Såfremt rejse/ophold arrangeres af et rejsebureau, er de til enhver tid fastsatte regler af bureauet for tilbagebetaling gældende. Det betyder generelt, at der ved afbud inden for ca. 2 måneders før turens start er fastsat forskellige pct. fradrag af turens samlede pris.

 

 • Det anbefales kraftigt den enkelte selv at forsikre sig ved en rejseforsikring og/eller en ulykkesforsikring.

 

 Bestyrelsen:

Ebba Larsen               Klaus Homøe        formand                    næstformand

Per Hermansen
kasserer

Karen Margrethe Høeg

sekretær

Bestyrelsesmedlemmer:

Kenneth Darborg

Suppleant:

Annie Andersen

 

 

 
 
Foreningen Natur-Øst