Turrapporter / Turreferater

Turreferater

Referat af småturen før generalforsamlimgen søndag den 23. janur
 
Dette års småtur gik eller rettere skulle have gået til Ravneshave, et lille stykke af Køge Ås, som er blevet bevaret fordi reglen var, at var der skov, måtte man ikke grave grus.

Da vi steg ud af bilerne, var det øsende regnvejr, så humøret var ikke højt hos de 13 deltagere.  Men inden 5 minutter var gået, friskede det op, og vejret blev fint - lidt blæsende, men ok.
 
Turen gik fra Bjæverskov ned til Køge Å stien løbende langs åen.  En smuk tur med lidt sumpede områder på visse steder og med utrolig meget vand i åen - visse træer stod helt i vand. Vi startede med at se 3 musvåger, lidt senere hørte vi gærdesmutte og gulspurv, spætte, musvit, sortmejse og fuglekonge.  Lærken hørte vi også. 

Desværre kunne vi ikke gå op på Ravneshave, fordi der var for mudret, den megen regn havde sat sine spor, så vi måtte nøjes med at se på det stykke af åsen fra Køge Å-stien.  Da vi nåede golfbanerne, vendte vi om og gik tilbage til bilerne, så vi kunne nå at komme til Borup Aktivitetshus til kl. 12.
 
Ebba
 
Foreningen Natur-Øst