Program / Vestjylland

Vestjylland

Fredag den 18. sept. – søndag den 20. september
Vestjylland med Blåvand, Filsø og Skjern Enge 

Det bliver helt vildt, og vi kommer til at have oplevelser og se natur, som kan betage enhver. Med Vesterhavet i vest, Vadehavet i syd, plantager og fjord og enge i nord og vest for Ringkøbing Fjord er der betragtelige muligheder for at se krondyr, finde de jyske fuglearter og opdage flora, der derovre er så ganske anderledes.

    Vi kører til Blåvands Huk og Skallingen een dag; en anden dag ser vi Filsø, og på en tredje dag kommer vi til Skjern Enge og Værneengene. Indimellem kører vi på heden og i plantagerne. Turen vil blive afviklet for alle gående og med forsøg på alternativer ruter til ikke-så-godt-gående. Der arbejdes stadig med en all-inclusive pris for transport; enten kør-selv eller med bus og med overnatningsmuligheder. Derfor skal vi bede jer se de endelige detaljer på vores hjemmeside www.natur-oest.dk.  

Mødetid og -sted:     Oplyses senere.

Medbring:                 Et godt humør og en lille historie til den lange køretur. Frokost og drikke til første dag medbringes hjemmefra. Påklædning til blæst og regn.

Pris og betaling:      Oplyses senere.

Tilmelding:               Oplyses senere.

Turleder:                   Klaus m.fl.
Foreningen Natur-Øst